Η εταιρεία Έργα Πελάτες Επικοινωνία
 
Μετρό (γραμμή – σταθμοί)
Μετρό (αμαξοστάσια)
Αεροδρόμια
Συγκοινωνιακά έργα
Χαράξεις

Οδικά τεχνικά έργα
Γέφυρες Εγνατίας Οδού
Κοιλαδογέφυρες στην Πελοπόννησο
Σήραγγα Τυμπάνου Θεσσαλίας
Σήραγγα Συμβόλου Καβάλας
Σιδηροδρομικά τεχνικά έργα
Κτιριακά έργα
Περιβαλλοντικά
Υπηρεσίες
Τεχνικού Συμβούλου
και Διοίκησης Έργου
Η Εθνική Οδός Καρδίτσας – Άρτας συνδέει την περιοχή του θεσσαλικού κάμπου, στην κεντρική Ελλάδα, με τις ακτές του Ιονίου. Η λειτουργία της υφιστάμενης οδού αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, τα οποία οφείλονται στα κακά γεωμετρικά χαρακτηριστικά της, στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στην ελλιπή αποχέτευση των ομβρίων και σε συχνά φαινόμενα κατολισθήσεων κατά μήκος της χάραξής της. Η Διεύθυνση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανέθεσε σε σύμπραξη μελετητών, με επικεφαλής την OBERMEYER, τη μελέτη βελτίωσης ορισμένων τμημάτων της οδού, καθώς και την παραλλαγή της χάραξης άλλων τμημάτων αυτής. Με την αποπεράτωση του έργου και σε συνδυασμό με την προγραμματισμένη κατασκευή της Ιονίας Οδού, αναμένεται να αναπτυχθεί σημαντικός κυκλοφοριακός φόρτος.

Για το εν λόγω σχεδιαζόμενο τμήμα οδοποιίας, μήκους 11km, η OBERMEYER έχει αναλάβει τη γεωτεχνική μελέτη της οδού, τη μελέτη της σήραγγας Τυμπάνου, μήκους 1500m, καθώς και τη μελέτη των απαιτούμενων τεχνικών έργων. Η σήραγγα, με εμβαδόν τυπικής διατομής 41m2, είναι διπλής κατεύθυνσης και παρακάμπτει τμήμα της υφιστάμενης οδού, το οποίο, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, παραμένει κλειστό κατά τους χειμερινούς μήνες. Για την ασφάλεια κατά τη λειτουργία της σήραγγας προβλέπεται η κατασκευή στοών διαφυγής και η εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας και εξαερισμού.

Το κύριο σώμα της σήραγγας θα διατρηθεί με τη Νέα Αυστριακή Μέθοδο, ενώ οι περιοχές των στομίων θα κατασκευαστούν με τη μέθοδο cut & cover. Η πολύπλοκη γεωλογία της περιοχής (κυρίως ασβεστόλιθοι και φλύσχης), το μεγάλο ύψος των υπερκειμένων (340m) και οι απαιτήσεις για την ελάχιστη δυνατή επέμβαση στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής της σήραγγας αποτελούν τις κύριες δυσκολίες του έργου τόσο κατά τη φάση μελέτης όσο και κατά την κατασκευή του.

Η δημοπράτηση του έργου προβλέπεται εντός του 2005, με προϋπολογισμό 22 εκατ. ευρώ.

Χρήσιμες Διευθύνσεις - Περιεχόμενα - Πληροφορίες - English © OBERMEYER HELLAS 2013