Η εταιρεία Έργα Πελάτες Επικοινωνία
 
 
 
 
Μετρό (γραμμή – σταθμοί)
Μετρό (αμαξοστάσια)
Αεροδρόμια
Συγκοινωνιακά έργα
Χαράξεις
Τμήμα 12 Εγνατίας Οδού
(Στρυμόνας – Αγ. Ανδρέας)
Σιδηροδρομική γραμμή
Κορίνθου – Πατρών
Σύνδεση ΒΙ.ΠΕ.
Θίσβης και Οινοφύτων
με σιδηροδρομική γραμμή

Οδικά τεχνικά έργα
Σιδηροδρομικά τεχνικά έργα
Κτιριακά έργα
Περιβαλλοντικά
Υπηρεσίες
Τεχνικού Συμβούλου
και Διοίκησης Έργου
Τα συγκοινωνιακά έργα αποτελούν το κέντρο βάρους της δραστηριότητας της εταιρείας. Τόσο οι μελέτες οδοποιίας όσο και οι μελέτες σιδηροδρομικών έργων που έχει εκπονήσει η εταιρεία σε όλο τον κόσμο ανέρχονται σε πολλές εκατοντάδες χιλιόμετρα. Το ίδιο ισχύει και για την κατασκευή των έργων που έχει επιβλέψει η εταιρεία, όπως επίσης και για το συντονισμό και τη διοίκηση σχετικών έργων.

Χρήσιμες Διευθύνσεις - Περιεχόμενα - Πληροφορίες - English © OBERMEYER HELLAS 2013