Η εταιρεία Έργα Πελάτες Επικοινωνία
 
 
 
 
Μετρό (γραμμή – σταθμοί)
Μετρό (αμαξοστάσια)
Αεροδρόμια
Συγκοινωνιακά έργα
Χαράξεις
Τμήμα 12 Εγνατίας Οδού
(Στρυμόνας – Αγ. Ανδρέας)
Σιδηροδρομική γραμμή
Κορίνθου – Πατρών
Σύνδεση ΒΙ.ΠΕ.
Θίσβης και Οινοφύτων
με σιδηροδρομική γραμμή

Οδικά τεχνικά έργα
Σιδηροδρομικά τεχνικά έργα
Κτιριακά έργα
Περιβαλλοντικά
Υπηρεσίες
Τεχνικού Συμβούλου
και Διοίκησης Έργου
Αντικείμενο μελέτης σε προωθημένο προκαταρκτικό στάδιο αποτελεί η σύνδεση των βιομηχανικών περιοχών της Θίσβης και των Οινοφύτων με την κεντρική σιδηροδρομική γραμμή υψηλών ταχυτήτων Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Εκπονήθηκε επίσης περιβαλλοντική προμελέτη, η οποία βρίσκεται σε φάση έγκρισης. Θα ακολουθήσουν οι προκαταρκτικές μελέτες των τεχνικών έργων στα πλαίσια της προμελέτης της χάραξης. Οι σημαντικές δυσκολίες του έργου, προϋπολογισμού 135 εκατ. ευρώ, εντοπίζονται στη διέλευση της χάραξης μέσα από πυκνοδομημένες περιοχές, καθώς επίσης και στις απαιτούμενες συνδέσεις με τα υφιστάμενα εργοστάσια και τους υφιστάμενους σιδηροδρομικούς σταθμούς.

Χρήσιμες Διευθύνσεις - Περιεχόμενα - Πληροφορίες - English © OBERMEYER HELLAS 2013