Η εταιρεία Έργα Πελάτες Επικοινωνία
 
 
 
 
Μετρό (γραμμή – σταθμοί)
Μετρό (αμαξοστάσια)
Αεροδρόμια
Συγκοινωνιακά έργα
Χαράξεις

Οδικά τεχνικά έργα
Σιδηροδρομικά τεχνικά έργα
Κτιριακά έργα
Περιβαλλοντικά
Περιβαλλοντική μελέτη Τμήματος 12 Εγνατίας Οδού
Περιβαλλοντική μελέτη βόρειου οδικού άξονα νομών Χανίων - Ρεθύμνου
Περιβαλλοντική μελέτη σύνδεσης ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης και Οινοφύτων με σιδηροδρομική γραμμή

Υπηρεσίες
Τεχνικού Συμβούλου
και Διοίκησης Έργου
Το έργο αφορά τη σύνδεση των βιομηχανικών περιοχών της Θίσβης και των Οινοφύτων με την κεντρική σιδηροδρομική γραμμή υψηλών ταχυτήτων Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Έχει εκπονηθεί περιβαλλοντική προμελέτη, η οποία βρίσκεται σε φάση έγκρισης. Η σημαντική δυσκολία του έργου, προϋπολογισμού 135 εκατ. ευρώ, εντοπίζεται στη διέλευση της χάραξης μέσα από πυκνοδομημένες περιοχές και στις απαιτούμενες συνδέσεις με τα υφιστάμενα εργοστάσια στη Θήβα (CABLEL), στα Οινόφυτα (ΕΛΒΑΛ και ΧΑΛΚΟΡ), τα σωληνουργεία Κορίνθου και τους υφιστάμενους σιδηροδρομικούς σταθμούς.

Χρήσιμες Διευθύνσεις - Περιεχόμενα - Πληροφορίες - English © OBERMEYER HELLAS 2013