Η εταιρεία 'Εργα Πελάτες Επικοινωνία
Παρουσίαση
Ανθρώπινο Δυναμικό
Σύστημα Ποιότητας
Οικονομικά Στοιχεία
 
 
 

H εταιρεία μελετών και συμβούλων μηχανικών OBERMEYER Hellas Ε.Π.Ε., μέλος του γερμανικού ομίλου OBERMEYER Planen + Beraten GmbH δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1997 στην εκπόνηση μελετών και στον τομέα υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και διοίκησης έργου. Η εταιρεία, με ευέλικτο οργανωτικό σχήμα και υπηρεσίες με σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008, έχει εδραιώσει τη θέση της στην αγορά.

 
 
 
 
Χρήσιμες Διευθύνσεις - Περιεχόμενα - Πληροφορίες - English © OBERMEYER HELLAS 2015