Η εταιρεία Έργα Πελάτες Επικοινωνία
 
Μετρό (γραμμή – σταθμοί)
Μετρό (αμαξοστάσια)
Αεροδρόμια
Συγκοινωνιακά έργα
Χαράξεις

Οδικά τεχνικά έργα
Γέφυρες Εγνατίας Οδού
Κοιλαδογέφυρες στην Πελοπόννησο
Σήραγγα Τυμπάνου Θεσσαλίας
Σήραγγα Συμβόλου Καβάλας

Σιδηροδρομικά τεχνικά έργα
Κτιριακά έργα
Περιβαλλοντικά
Υπηρεσίες
Τεχνικού Συμβούλου
και Διοίκησης Έργου
Στα πλαίσια της μελέτης του τμήματος Ποταμός Στρυμόνας – Άγιος Ανδρέας (Τμήμα 12) της Εγνατίας Οδού, η OBERMEYER εκπόνησε την προωθημένη προκαταρκτική μελέτη της σήραγγας Συμβόλου. Η σήραγγα διασχίζει το όρος Σύμβολο, στην περιοχή του οικισμού του Αγίου Ανδρέα του νομού Καβάλας.

Η σήραγγα, μήκους περίπου 1200m, είναι διπλού κλάδου, με έναν κλάδο ανά κατεύθυνση. Το μέγιστο ύψος υπερκειμένων της σήραγγας είναι περίπου 180m. H διατομή της σχεδιαζόμενης σήραγγας είναι πεταλοειδής, με ελεύθερο ύψος περιτυπώματος 5m και με πλάτος καταστρώματος οδού 8,50m. Τα τμήματα εισόδου και εξόδου κάθε κλάδου θα κατασκευαστούν με την τεχνική της ανοικτής εκσκαφής και επανεπίχωσης (cut & cover). Η σήραγγα αναμένεται να διατρηθεί μέσα σε βραχώδη μάζα, αποτελούμενη κυρίως από γνεύσιους, γρανίτες και μάρμαρα. Η διάνοιξη των δύο κλάδων θα γίνει με τη Νέα Αυστριακή Μέθοδο.

Το κόστος κατασκευής της σήραγγας ανέρχεται σε 30 εκατ. ευρώ.

Χρήσιμες Διευθύνσεις - Περιεχόμενα - Πληροφορίες - English © OBERMEYER HELLAS 2013