Η εταιρεία 'Εργα Πελάτες Επικοινωνία
Παρουσίαση
Σύντομο Ιστορικό
Αντικείμενο Δραστηριοτήτων
Πολιτική
Ανθρώπινο Δυναμικό
Σύστημα Ποιότητας
Οικονομικά Στοιχεία


Οι ρυθμοί των τεχνολογικών εξελίξεων είναι τέτοιοι που αυξάνουν σταθερά την ανάγκη για εξειδικευμένες υπηρεσίες στα έργα μηχανικού. Ο ολοένα μεγαλύτερος αριθμός των εξειδικευμένων συνεργατών που εμπλέκονται στο σχεδιασμό απαιτεί και την αντίστοιχη προσπάθεια συντονισμού.

Η OBERMEYER Hellas, μέσω ενός ευέλικτου οργανωτικού σχήματος παρέχει μελετητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες στους τομείς ολοκληρωμένων έργων μηχανικού.

Δραστηριοποιείται στην εκπόνηση μελετών, καθώς επίσης και στον τομέα υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και διοίκησης έργου. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, το οποίο περιλαμβάνει:
 • Αρχιτεκτονικές μελέτες
 • Στατικές μελέτες
 • Μελέτες σηράγγων και υπόγειων έργων
 • Γεωτεχνικές και γεωλογικές μελέτες
 • Μελέτες σιδηροδρομικών και οδικών χαράξεων
 • Υδραυλικές μελέτες
 • Μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων
 • Τοπογραφικές μελέτες
 • Πολεοδομικές μελέτες
 • Περιβαλλοντικές μελέτες
 • Διαχείριση και επίβλεψη κατασκευής
Χρήσιμες Διευθύνσεις - Περιεχόμενα - Πληροφορίες - English © OBERMEYER HELLAS 2013