Η εταιρεία Έργα Πελάτες Επικοινωνία
 
 
 
 
Μετρό (γραμμή – σταθμοί)
Μετρό (αμαξοστάσια)
Αεροδρόμια
Συγκοινωνιακά έργα
Χαράξεις

Οδικά τεχνικά έργα
Γέφυρες Εγνατίας Οδού
Κοιλαδογέφυρες στην Πελοπόννησο
Σήραγγα Τυμπάνου Θεσσαλίας
Σήραγγα Συμβόλου Καβάλας
Σιδηροδρομικά τεχνικά έργα
Κτιριακά έργα
Περιβαλλοντικά
Υπηρεσίες
Τεχνικού Συμβούλου
και Διοίκησης Έργου
Ο σωστός σχεδιασμός ενός τεχνικού έργου, πέρα από τον παράγοντα της ασφάλειας, έχει άμεση σχέση και με τη σωστή και απροβλημάτιστη λειτουργία του για όλο το προβλεπόμενο διάστημα ζωής του, που συνήθως φτάνει ή ξεπερνά τα 100 έτη. Ένα πλημμελώς σχεδιασμένο τεχνικό έργο αποτελεί διαρκή πηγή προβλημάτων και υπερβάσεων κόστους. Η μεγάλη εμπειρία της OBERMEYER αποτελεί εγγύηση σωστού σχεδιασμού.

Χρήσιμες Διευθύνσεις - Περιεχόμενα - Πληροφορίες - English © OBERMEYER HELLAS 2013