Η εταιρεία Έργα Πελάτες Επικοινωνία
 
Μετρό (γραμμή – σταθμοί)
Μετρό (αμαξοστάσια)
Τεχνική επισκευαστική βάση Πειραιά
Αμαξοστάσιο Αγίου Σάββα
Αεροδρόμια
Συγκοινωνιακά έργα
Χαράξεις

Οδικά τεχνικά έργα
Σιδηροδρομικά τεχνικά έργα
Κτιριακά έργα
Περιβαλλοντικά
Υπηρεσίες
Τεχνικού Συμβούλου
και Διοίκησης Έργου
Ο σωστός σχεδιασμός των αμαξοστασίων του υπόγειου σιδηρόδρομου από άποψη λειτουργίας είναι εκ των ουκ άνευ για την εύρυθμη λειτουργία της γραμμής και απαιτεί μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση.

Η OBERMEYER έχει σχεδιάσει αμαξοστάσια τόσο στη Γερμανία, όσο και στην Ελλάδα. Ειδικά στην Ελλάδα, τα έργα είχαν ιδιαίτερες απαιτήσεις, όπως η συνδυασμένη χρήση με σταθμό υπεραστικών λεωφορείων ή με άλλες – καθ’ ύψος αναπτυσσόμενες – χρήσεις (γραφεία, εμπόριο, αναψυχή κ.ά.).

Χρήσιμες Διευθύνσεις - Περιεχόμενα - Πληροφορίες - English © OBERMEYER HELLAS 2013