Η εταιρεία Έργα Πελάτες Επικοινωνία
 
 
 
 
Μετρό (γραμμή – σταθμοί)
Μετρό (αμαξοστάσια)
Αεροδρόμια
Συγκοινωνιακά έργα
Χαράξεις

Οδικά τεχνικά έργα
Σιδηροδρομικά τεχνικά έργα
Γέφυρα Σεληνούντα
Σήραγγα Αιγίου
Κτιριακά έργα
Περιβαλλοντικά
Υπηρεσίες
Τεχνικού Συμβούλου
και Διοίκησης Έργου
Είναι γνωστό ότι η Γερμανία διαθέτει κορυφαία τεχνολογία σε θέματα σιδηροδρομικής τεχνικής σε παγκόσμιο επίπεδο. Ένα πυκνότατο πλέγμα κανονισμών, που έχουν προκύψει από μακρόχρονη εμπειρία, καθορίζουν το σχεδιασμό και τη μελέτη των αντίστοιχων σιδηροδρομικών τεχνικών έργων. Ελάχιστα γραφεία στον κόσμο είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν την υποδομή αυτή τόσο καλά όσο η OBERMEYER, προκειμένου να σχεδιάσουν ασφαλή και οικονομικά τεχνικά έργα.

Χρήσιμες Διευθύνσεις - Περιεχόμενα - Πληροφορίες - English © OBERMEYER HELLAS 2013