Η εταιρεία 'Εργα Πελάτες Επικοινωνία
Παρουσίαση

Ανθρώπινο Δυναμικό
Σύστημα Ποιότητας
Οικονομικά Στοιχεία
 
 

Πρωταρχικός στόχος της εταιρείας είναι η παροχή υψηλών επιστημονικών και τεχνικών εφαρμογών, οι οποίες να ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις του πελάτη. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, η εταιρεία προσφέρει τις υπηρεσίες της από το 2000 με σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:1994, το οποίο αναβάθμισε το 2009 σε ISO 9001:2008.

 
 
 
 
Χρήσιμες Διευθύνσεις - Περιεχόμενα - Πληροφορίες - English © OBERMEYER HELLAS 2015