Η εταιρεία Έργα Πελάτες Επικοινωνία
 
Μετρό (γραμμή – σταθμοί)
Μετρό (αμαξοστάσια)
Αεροδρόμια
Συγκοινωνιακά έργα
Χαράξεις

Οδικά τεχνικά έργα
Σιδηροδρομικά έργα (γραμμή – τεχνικές βάσεις)
Σιδηροδρομικά έργα (σταθμοί)
Κτιριακά έργα
Περιβαλλοντικά
Υπηρεσίες
Τεχνικού Συμβούλου
και Διοίκησης Έργου

Υπηρεσίες BIM
Η OBERMEYER Hellas παρέχει μελετητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες στους τομείς ολοκληρωμένων έργων μηχανικού. Δραστηριοποιείται στην εκπόνηση μελετών και στον τομέα υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και διοίκησης έργου, καλύπτοντας ένα ευρύτατο φάσμα.

Χρήσιμες Διευθύνσεις - Περιεχόμενα - Πληροφορίες - English © OBERMEYER HELLAS 2013