Η εταιρεία Έργα Πελάτες Επικοινωνία
 
Μετρό (γραμμή – σταθμοί)
Μετρό (αμαξοστάσια)
Τεχνική επισκευαστική βάση Πειραιά
Αμαξοστάσιο Αγίου Σάββα
Αεροδρόμια
Συγκοινωνιακά έργα
Χαράξεις

Οδικά τεχνικά έργα
Σιδηροδρομικά τεχνικά έργα
Κτιριακά έργα
Περιβαλλοντικά
Υπηρεσίες
Τεχνικού Συμβούλου
και Διοίκησης Έργου
Η γραμμή 1 του μετρό της Αθήνας εξυπηρετείται σήμερα από την επισκευαστική βάση που βρίσκεται σε έκταση δίπλα στον τερματικό σταθμό του Πειραιά και στο λιμάνι της πόλης, ένα ακίνητο μεγάλης εμπορικής αξίας. Η λειτουργία της βάσης μοιράζεται σε ένα σύνολο κτιρίων που έχει προκύψει προσθετικά, σε συνθήκες που υστερούν κατά πολύ από αυτές που παρέχουν άλλα αμαξοστάσια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης, με την ολοκλήρωση της παραλαβής των νέων συρμών οι εγκαταστάσεις του Πειραιά θα είναι επιπλέον ανεπαρκείς για το νέο μέγεθος του στόλου.

Οι Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών – Πειραιώς (Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.) στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού και της ανάπτυξης των υποδομών τους αποφάσισαν την εκ νέου κατασκευή της επισκευαστικής τους βάσης στον Πειραιά, καθώς και την περαιτέρω αξιοποίηση του εν λόγω ακινήτου.

Το 2003 ανατέθηκε σε σύμπραξη μελετητών, με επικεφαλής την OBERMEYER, η εκπόνηση του γενικού σχεδίου υποδομών, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού της τεχνικής επισκευαστικής βάσης στον Πειραιά σε φάση προμελέτης για τις κτιριακές, σιδηροδρομικές και συγκοινωνιακές υποδομές. Ο χώρος της νέας τεχνικής επισκευαστικής βάσης οργανώθηκε με γνώμονα το βέλτιστο σχεδιασμό από άποψη γραμμολογίας και εξυπηρετεί την αποκατάσταση βλαβών, τις χιλιομετρικές επισκευές, τον εξωτερικό και τον εσωτερικό καθαρισμό, καθώς και την εναπόθεση των συρμών, σε κτίρια συνολικής επιφάνειας 17.770m2. Το συνολικό μήκος γραμμών για την εξυπηρέτηση της βάσης αγγίζει τα 3.000m. Το έργο, προϋπολογισμού 66,5 εκατ. ευρώ, αναμένεται να δημοπρατηθεί μέσα στο 2005.

Η OBERMEYER εκπόνησε επίσης την προκαταρκτική μελέτη ανάπτυξης της συνολικής έκτασης, που περιλαμβάνει εναλλακτικά σενάρια ανάπτυξης, αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και κτιριολογικό πρόγραμμα, συγκοινωνιακά έργα και ρυθμίσεις. Η μελέτη συνοδεύεται από μελέτη οικονομικής σκοπιμότητας και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Οι άξονες στους οποίους κινήθηκε η μελέτη ανάπτυξης αφορούν:
  • τη βελτιστοποίηση του παραγόμενου χωρικού συνόλου ως προς τη λειτουργικότητα, την κατασκευασιμότητα και την αισθητική πληρότητα
  • τη μεγιστοποίηση των χώρων προς εκμετάλλευση σε συνδυασμό με την ολική ποιότητα της πρότασης
  • τη δημιουργία ενός ‘τμήματος πόλης’ στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας, το οποίο αποτελεί ένα σημαντικό κόμβο μετακίνησης, δημιουργεί έναν άνετο και ευχάριστο χώρο παραμονής για τους επιβάτες, και τέλος συμμετέχει στο διεθνή προβληματισμό των τελευταίων χρόνων ως προς την αξιοποίηση των εκτάσεων υποδομής των μέσων μαζικής μεταφοράς στα κέντρα πόλεων.
Οι προτεινόμενες χρήσεις περιλαμβάνουν εμπόριο – αναψυχή, υπηρεσίες – γραφεία, ξενοδοχείο με συνεδριακό κέντρο, πολυχώρους και κλειστούς χώρους στάθμευσης, που αναπτύσσονται σε 75.000m2, καθώς επίσης και υπαίθριους χώρους και χώρους πράσινου, επιφάνειας 6.500m2. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 65 εκατ. ευρώ.

Χρήσιμες Διευθύνσεις - Περιεχόμενα - Πληροφορίες - English © OBERMEYER HELLAS 2013