Η εταιρεία 'Εργα Πελάτες Επικοινωνία
Παρουσίαση

Ανθρώπινο Δυναμικό
Ειδικότητες
Οργάνωση
Γραφείο Εργασίας
Σύστημα Ποιότητας
Οικονομικά Στοιχεία


Η εταιρεία διαθέτει τμήματα διασφάλισης ποιότητας, προσωπικού, προσφορών, προμηθειών, λογιστηρίου και έργων, το οποίο απαρτίζουν Έλληνες μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων.

Χρήσιμες Διευθύνσεις - Περιεχόμενα - Πληροφορίες - English © OBERMEYER HELLAS 2013