Η εταιρεία Έργα Πελάτες Επικοινωνία
 
Μετρό (γραμμή – σταθμοί)
Μετρό (αμαξοστάσια)
Αεροδρόμια
Συγκοινωνιακά έργα
Χαράξεις

Οδικά τεχνικά έργα
Γέφυρες Εγνατίας Οδού
Κοιλαδογέφυρες στην Πελοπόννησο
Σήραγγα Τυμπάνου Θεσσαλίας
Σήραγγα Συμβόλου Καβάλας
Σιδηροδρομικά τεχνικά έργα
Κτιριακά έργα
Περιβαλλοντικά
Υπηρεσίες
Τεχνικού Συμβούλου
και Διοίκησης Έργου
O νέος αυτοκινητόδρομος Τρίπολης – Καλαμάτας αποτελεί έργο μεγάλης σημασίας για την ανάπτυξη της Πελοποννήσου, η οποία πάσχει στον τομέα των οδικών αξόνων.

Στον αυτοκινητόδρομο αυτό, και συγκεκριμένα στο τμήμα ‘Σήραγγα Ραψομμάτη – Λεύκτρο Μεγαλόπολης’, η OBERMEYER ανέλαβε σε σύμπραξη την εκπόνηση των μελετών τεσσάρων κοιλαδογεφυρών διπλού κλάδου. Η μελέτη των γεφυρών, οι οποίες βρίσκονται σε καμπύλα τμήματα οδοποιίας, έγινε με εφαρμογή προκατασκευασμένων δοκών και έγχυτο οπλισμένο σκυρόδεμα πλάκας ανωδομής. Λόγω της απαίτησης για αμελητέες καθιζήσεις και για την ασφαλή παραλαβή των φορτίων των στατικών υπολογισμών επιλέχθηκε η λύση της βαθιάς θεμελίωσης με φρεατοπασσάλους. Το συνολικό μήκος των γεφυρών ανέρχεται σε περίπου 600m, ο δε προϋπολογισμός για την κατασκευή τους σε περίπου 10 εκατ. ευρώ.

Οι δύο από τις κοιλαδογέφυρες προς τη σήραγγα Ραψομμάτη έχουν ήδη κατασκευαστεί στα πλαίσια μιας πρώτης εργολαβίας. Οι υπόλοιπες δύο έχουν ήδη δημοπρατηθεί από τα τέλη του 2003 και αναμένεται η περάτωσή τους εντός του 2005.

Χρήσιμες Διευθύνσεις - Περιεχόμενα - Πληροφορίες - English © OBERMEYER HELLAS 2013