Η εταιρεία Έργα Πελάτες Επικοινωνία
 
Μετρό (γραμμή – σταθμοί)
Μετρό (αμαξοστάσια)
Αεροδρόμια
Συγκοινωνιακά έργα
Χαράξεις

Οδικά τεχνικά έργα
Σιδηροδρομικά τεχνικά έργα
Κτιριακά έργα
Περιβαλλοντικά
Υπηρεσίες
Τεχνικού Συμβούλου
και Διοίκησης Έργου
Τεχνικός σύμβουλος διοίκησης και κατασκευής Ολυμπιακού Χωριού
Σύμβουλος διαχείρισης για το επενδυτικό πρόγραμμα του Ο.Σ.Ε. ετών 1994 - 1999
Τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές σταθμού ‘Αεροδρόμιο’
Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού και της εκ νέου κατασκευής του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας, στον άξονα Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας, η OBERMEYER συμμετείχε ως leader, με ποσοστό περίπου 40%, σε μια διεθνή κοινοπραξία για το project management του έργου.

Οι υπηρεσίες παρεσχέθησαν στο διάστημα 1996 – 2002 και αφορούσαν χαράξεις, τεχνικά έργα, σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση, σταθερή επιδομή, χρονοδιαγράμματα και διασφάλιση ποιότητας του έργου.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο συγκοινωνιακό έργο στην Ελλάδα που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως. Το έργο, προϋπολογισμού 2 δις ευρώ, έχει ολοκληρωθεί σε σημαντικό ποσοστό, με πολλά τμήματά του να έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία.

Χρήσιμες Διευθύνσεις - Περιεχόμενα - Πληροφορίες - English © OBERMEYER HELLAS 2013