Η εταιρεία 'Εργα Πελάτες Επικοινωνία
Παρουσίαση

Ανθρώπινο Δυναμικό
Ειδικότητες
Οργάνωση
Γραφείο Εργασίας
Σύστημα Ποιότητας
Οικονομικά Στοιχεία


Η οργάνωση της εταιρείας ευνοεί την ευελιξία στην εκτέλεση των έργων που αναλαμβάνει. Η γενική διεύθυνση υποστηρίζεται από το τμήμα διαχείρισης ποιότητας και κατανέμει τα έργα στο αντίστοιχο τμήμα, όπου ανήκουν όλοι οι μηχανικοί και οι σχεδιαστές. Η οργάνωση του τμήματος έργων είναι μεταβαλλόμενη και προσαρμόζεται κάθε φορά στις ανάγκες των υπό εκτέλεση έργων.

Η εταιρεία διαθέτει τμήματα προσωπικού, προσφορών, προμηθειών και λογιστηρίου, τα οποία λειτουργούν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και συμβάλλουν σημαντικά στην ολοκληρωμένη ποιοτική εικόνα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Χρήσιμες Διευθύνσεις - Περιεχόμενα - Πληροφορίες - English © OBERMEYER HELLAS 2013