Η εταιρεία Έργα Πελάτες Επικοινωνία
 
Μετρό (γραμμή – σταθμοί)
Μετρό (αμαξοστάσια)
Αεροδρόμια
Συγκοινωνιακά έργα
Χαράξεις

Οδικά τεχνικά έργα
Σιδηροδρομικά τεχνικά έργα
Κτιριακά έργα
Περιβαλλοντικά
Υπηρεσίες
Τεχνικού Συμβούλου
και Διοίκησης Έργου
Τεχνικός σύμβουλος διοίκησης και κατασκευής Ολυμπιακού Χωριού
Σύμβουλος διαχείρισης για το επενδυτικό πρόγραμμα του Ο.Σ.Ε. ετών 1994 - 1999
Τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές σταθμού ‘Αεροδρόμιο’
H OBERMEYER ανέλαβε, μετά τη διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού, καθήκοντα Τεχνικού Συμβούλου Διοίκησης και Κατασκευής του Ολυμπιακού Χωριού στην Αθήνα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Για τη διαχείριση αυτού του έργου συστάθηκε η Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε. (Ο.Χ.Α.Ε.), θυγατρική εταιρεία του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.). Το Ολυμπιακό Χωριό κατασκευάστηκε στο Δήμο Αχαρνών, σε έκταση 1.240.220m2, και φιλοξένησε περίπου 17.000 αθλητές και τους συνοδούς τους κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών και των Παρα-Ολυμπιακών Αγώνων.

Η OBERMEYER, ως Τεχνικός Σύμβουλος, υποστηρίζει το έργο σε επίπεδο διοικητικό, τεχνικό και διαδικαστικό. Έχει πραγματοποιήσει εγκατάσταση ομάδων έργου και πλήρους εξοπλισμού στα κεντρικά γραφεία της Ο.Χ.Α.Ε. και στο εργοτάξιο, ενώ υπάρχει συνεχής και ολοκληρωμένη υποστήριξη από τα κεντρικά γραφεία της OBERMEYER με πλήθος εμπειρογνωμόνων και χρήση σύγχρονων τεχνολογιών επικοινωνίας.

Αναλυτικότερα, η OBERMEYER παρέχει υπηρεσίες στους παρακάτω τομείς :
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ, με υποστήριξη του οργανωτικού σχήματος, κατάρτιση μεθοδολογιών και συστημάτων παρακολούθησης για το συντονισμό των έργων, διαχείριση συμβάσεων και συμφωνιών, εισηγήσεις και προτάσεις θεραπείας κλπ.
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΥ, με γενική παρακολούθηση των εργασιών κατασκευής, υποστήριξη στην αντιμετώπιση ενστάσεων, επίβλεψη της ολυμπιακής προσαρμογής και της μετα-ολυμπιακής μετασκευής κλπ.
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, με προσδιορισμό των απαιτήσεων, αξιολόγηση μελετών, προτάσεις για τροποποιήσεις, παρακολούθηση υλοποίησης, εποπτεία περιβαλλοντικής στρατηγικής κλπ.
 • ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, με σύνταξη και παρακολούθηση της εφαρμογής του συνολικού χρονοδιαγράμματος, εισηγήσεις για τροποποιήσεις, παρακολούθηση της ολυμπιακής προσαρμογής, της μετα-ολυμπιακής μετασκευής, μηνιαίες αναφορές προόδου κλπ.
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, με προετοιμασία διαδικασιών και μεθοδολογιών, τεκμηρίωση απαιτήσεων, υποστήριξη συντονισμού και υλοποίησης, οργάνωση και υποστήριξη της ολυμπιακής προσαρμογής, υποστήριξη της συντήρησης κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών και Παρα-Ολυμπιακών Αγώνων, παρακολούθηση της μετασκευής για την τελική παράδοση στους δικαιούχους κλπ.
Στην περιοχή του Ολυμπιακού Χωριού κατασκευάζονται μια σειρά έργων υπό την εποπτεία της Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε. και άλλων υπηρεσιών. Τα έργα για τα οποία φέρει ευθύνη η Ο.Χ.Α.Ε. περιλαμβάνουν:
 • Την οικιστική ζώνη, που περιλαμβάνει 366 κτίρια με τις απαραίτητες υποδομές καθώς και τις τροποποιήσεις για την ολυμπιακή και τη μετα-ολυμπιακή χρήση
 • Τη διαμόρφωση ελεύθερων χώρων, που περιλαμβάνουν 700.000m2 κοινόχρηστης ζώνης πρασίνου με υπαίθριες κατασκευές και πεζοδρόμους
 • Τις αθλητικές εγκαταστάσεις, που περιλαμβάνουν γήπεδα καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης, ρίψεων, στίβο, πισίνα και δύο κλειστά γυμναστήρια
 • Τον πυροσβεστικό σταθμό
 • Τη διεθνή ζώνη, όπου λειτούργησαν κατά τη διάρκεια των αγώνων κτίρια αναψυχής, κέντρα για πολιτιστικές εκδηλώσεις, θρησκευτικό κέντρο, εστιατόρια, εμπορικό κέντρο, ολυμπιακό μουσείο και άλλα κτίρια και γραφεία. Προβλέπεται να πραγματοποιηθεί μελέτη για την ανάπτυξη και εκμετάλλευση της περιοχής της Διεθνούς Ζώνης μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
 • Το κτιριακό συγκρότημα που καλύπτει τις ανάγκες του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ)
 • Το συγκρότημα κτιρίων του υπουργείου Εργασίας
 • Τις ολυμπιακές προσαρμογές, που αφορούν ένα μεγάλο αριθμό πρόσθετων κατασκευών και εγκαταστάσεων και ανάλογων μετατροπών, που διεκπεραιώθηκαν για τις ανάγκες εξυπηρέτησης των αθλητών, της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (Δ.Ο.Ε), της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), των επισήμων και επισκεπτών κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών και Παρα-Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.
Χρήσιμες Διευθύνσεις - Περιεχόμενα - Πληροφορίες - English © OBERMEYER HELLAS 2013