Η εταιρεία 'Εργα Πελάτες Επικοινωνία
 

Χρήσιμες Διευθύνσεις

• Αττικό Μετρό Α.Ε
• Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
• Εγνατία Οδός Α.Ε.
• ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.
• Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.
• Θέμις Κατασκευαστική Α.Ε.
• Ο.Σ.Ε. Α.Ε.
• Περιφέρεια Θεσσαλίας
• Περιφέρεια Πελοποννήσου
• Υ.Πε.Χω.Δ.Ε.
• Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
• Διεθνής Συνομοσπονδία Συμβούλων
  Μηχανικών (FIDIC)
• Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων
  Ανωτάτων Σχολών – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων
  (ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ)
• Σύνδεσμος Ελληνικών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ)
• Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος
  (ΣΠΜΕ)
• Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)

επιστροφή....

Χρήσιμες Διευθύνσεις - Περιεχόμενα - Πληροφορίες - English © OBERMEYER HELLAS 2013