Η εταιρεία Έργα Πελάτες Επικοινωνία
 
Μετρό (γραμμή – σταθμοί)
Μετρό (αμαξοστάσια)
Αεροδρόμια
Κρατικός Αερολιμένας Ιωαννίνων

Συγκοινωνιακά έργα
Χαράξεις

Οδικά τεχνικά έργα
Σιδηροδρομικά τεχνικά έργα
Κτιριακά έργα
Περιβαλλοντικά
Υπηρεσίες
Τεχνικού Συμβούλου
και Διοίκησης Έργου
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), στα πλαίσια της ανάπτυξης των αεροδρομιακών και αεροναυτιλιακών υποδομών της, ανέθεσε σε σύμπραξη μελετητών, με επικεφαλής την OBERMEYER, την εκπόνηση της μελέτης επιβατικού αεροσταθμού με πύργο ελέγχου, πυροσβεστικού σταθμού, εμπορευματικού σταθμού, επέκτασης του δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών, νέου συνδετήριου τροχόδρομου, νέου οδικού δικτύου πρόσβασης και διαμόρφωσης χώρου στάθμευσης οχημάτων στον Κρατικό Αερολιμένα Ιωαννίνων (ΚΑΙΩ) (στάδια προμελέτης, οριστικής και εφαρμογής), καθώς επίσης και τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης.

Ο υφιστάμενος επιβατικός αεροσταθμός στον ΚΑΙΩ δεν καλύπτει τις νέες, αυξημένες απαιτήσεις. Οι απαιτούμενες εργασίες επέκτασης και εκσυγχρονισμού του θέτουν πολλαπλούς προβληματισμούς σε σχέση αφ’ ενός με το σχεδιασμό ενός σύγχρονου δημόσιου κτιρίου μεγάλης κλίμακας, με σύνθετη λειτουργία και πολλαπλές παραμέτρους σχεδιασμού και αφ’ ετέρου με τη συσχέτιση του κτιρίου με το τοπικό αρχιτεκτονικό περιβάλλον και την παρουσία του ως τοπόσημο, σε μία περιοχή που δε διαθέτει σύγχρονα κτίρια αντίστοιχης κλίμακας. Οι προδιαγραφές λειτουργίας συνθέτουν ένα πλέγμα απαιτήσεων που καλείται να ικανοποιήσει το νέο κτίριο, του οποίου η κατασκευή οφείλει να διαταράξει όσο το δυνατό λιγότερο τη λειτουργία του υφιστάμενου αεροδρομίου, το οποίο θα βρίσκεται σε αδιάλειπτη λειτουργία.

Η πρόταση για το νέο αεροσταθμό του ΚΑΙΩ επιχειρεί να δώσει απάντηση σε όλα αυτά τα ζητήματα, χωρίς να συμβιβάζεται σε θέματα αρχιτεκτονικής ποιότητας. Το νέο κτίριο είναι σύγχρονο σε μορφή και λειτουργία, κάνει νύξεις στην τοπική αρχιτεκτονική, και – πιο σημαντικό – συνδυάζει την κλίμακα του δημόσιου κτιρίου με αυτή του ανθρώπου, με γνώμονα τη βέλτιστη λειτουργία. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι η στέγαση του κτιρίου αποτελεί αναφορά στο σχήμα της αεροτομής.

Ο νέος αεροσταθμός, επιφάνειας 10.500m2, θα είναι σε θέση να εξυπηρετήσει πτήσεις intra και extra-Schengen. Η μεταφορική ικανότητα του αεροσταθμού θα είναι περίπου 270.000 επιβάτες ετησίως ή, σε χρονικό διάστημα μίας ώρας, 550 επιβάτες, που αντιστοιχεί σε αναχώρηση τεσσάρων πτήσεων και άφιξη δύο και αντίστροφα.

Το έργο, προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ, αναμένεται να δημοπρατηθεί εντός του 2005.

Χρήσιμες Διευθύνσεις - Περιεχόμενα - Πληροφορίες - English © OBERMEYER HELLAS 2013