Η εταιρεία Έργα Πελάτες Επικοινωνία
 
 
 
 
Μετρό (γραμμή – σταθμοί)
Μετρό (αμαξοστάσια)
Αεροδρόμια
Συγκοινωνιακά έργα
Χαράξεις
Τμήμα 12 Εγνατίας Οδού
(Στρυμόνας – Αγ. Ανδρέας)
Σιδηροδρομική γραμμή
Κορίνθου – Πατρών
Σύνδεση ΒΙ.ΠΕ.
Θίσβης και Οινοφύτων
με σιδηροδρομική γραμμή

Οδικά τεχνικά έργα
Σιδηροδρομικά τεχνικά έργα
Κτιριακά έργα
Περιβαλλοντικά
Υπηρεσίες
Τεχνικού Συμβούλου
και Διοίκησης Έργου
Πρόκειται για τη λεγόμενη ‘μεσογειακή χάραξη’ της Εγνατίας Οδού, μήκους περίπου 42km, που περιλαμβάνει μία σήραγγα μήκους 1200m και πολλά μεγάλα τεχνικά έργα.

Η OBERMEYER Hellas εκπόνησε την οριστική μελέτη χάραξης, τις προωθημένες προκαταρκτικές μελέτες των τεχνικών έργων και τις γεωλογικές και γεωτεχνικές μελέτες. Επίσης συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικές μελέτες σε όλα τα στάδια, προκειμένου το έργο να είναι ώριμο για δημοπράτηση. Η σημαντική δυσκολία του έργου εντοπίζεται στη διέλευση του αυτοκινητόδρομου μέσα από περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές.

Το έργο, προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ, αναμένεται να δημοπρατηθεί εντός του 2005.

Χρήσιμες Διευθύνσεις - Περιεχόμενα - Πληροφορίες - English © OBERMEYER HELLAS 2013