Η εταιρεία Έργα Πελάτες Επικοινωνία
 
Μετρό (γραμμή – σταθμοί)
Μετρό (αμαξοστάσια)
Αεροδρόμια
Συγκοινωνιακά έργα
Χαράξεις

Οδικά τεχνικά έργα
Γέφυρες Εγνατίας Οδού
Κοιλαδογέφυρες στην Πελοπόννησο
Σήραγγα Τυμπάνου Θεσσαλίας
Σήραγγα Συμβόλου Καβάλας
Σιδηροδρομικά τεχνικά έργα
Κτιριακά έργα
Περιβαλλοντικά
Υπηρεσίες
Τεχνικού Συμβούλου
και Διοίκησης Έργου
Η Εγνατία Οδός είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής που υλοποιούνται την τελευταία δεκαετία στην Ευρώπη. Πρόκειται για έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο μήκους περίπου 680km, που διασχίζει εγκάρσια τη Βόρειο Ελλάδα, αρχίζοντας από την Ηγουμενίτσα, δυτικά, και καταλήγοντας στους Κήπους, στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Συγχρόνως, κατασκευάζεται και ένα εκτεταμένο δίκτυο κάθετων οδικών αξόνων, εξυπηρετώντας, κατά αυτό τον τρόπο, μία ευρύτατη περιοχή.

Φορέας του έργου είναι η Εγνατία Οδός Α.Ε. (Ε.Ο.Α.Ε.). Η OBERMEYER προσφέρει υπηρεσίες στην Ε.Ο.Α.Ε. από το 1997, έτος εγκατάστασής της στην Ελλάδα. Η άριστη συνεργασία με την υπηρεσία ξεκίνησε με την ανάθεση ελέγχου μελετών γεφυρών και άλλων τεχνικών έργων, με την OBERMEYER σε ρόλο ανεξάρτητου ελεγκτή, θέση την οποία διατηρεί μέχρι και σήμερα, έχοντας ελέγξει συνολικά πάνω από 70 γέφυρες.

Στο διάστημα αυτό της ανατέθηκε επίσης η εκπόνηση στατικών μελετών γεφυρών, των οποίων ο αριθμός αγγίζει τις 30. Τέλος, η OBERMEYER συμμετείχε στη μελέτη του τμήματος 12 (Στρυμόνας – Νέα Πέραμος), μήκους 42km, σε μία κοινοπραξία μελετητών. Το γραφείο εκπονησε στο τμήμα αυτό μελέτες οδοποιίας, γεωτεχνικές μελέτες, μελέτες γεφυρών και σηράγγων.

Το γιγάντιο αυτό έργο αναμένεται να περατωθεί σε περίπου μία πενταετία.

Χρήσιμες Διευθύνσεις - Περιεχόμενα - Πληροφορίες - English © OBERMEYER HELLAS 2013