Η εταιρεία 'Εργα Πελάτες Επικοινωνία
Παρουσίαση

Ανθρώπινο Δυναμικό
Ειδικότητες
Οργάνωση
Γραφείο Εργασίας
Σύστημα Ποιότητας
Οικονομικά Στοιχεία


Η OBERMEYER Hellas απασχολεί περίπου 30 άτομα στα κεντρικά της γραφεία, καθώς και στα επιτόπου γραφεία παρακολούθησης των έργων που αναλαμβάνει. Έλληνες μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων συνεργάζονται σε μόνιμη βάση με την εταιρεία: αρχιτέκτονες, πολεοδόμοι, πολιτικοί μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων (στατικοί, γεωτεχνικοί, συγκοινωνιολόγοι, υδραυλικοί), ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, τοπογράφοι, περιβαντολόγοι.

Κάθε ομάδα μελέτης απαρτίζεται από μηχανικούς με την απαραίτητη εμπειρία, προκειμένου να χειριστούν το ευρύ φάσμα έργων που αναλαμβάνει η εταιρεία, και υποστηρίζεται από μια ομάδα καταρτισμένων σχεδιαστών. Σε περιπτώσεις ιδιαίτερα απαιτητικών έργων η εταιρεία απασχολεί εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες είτε από τον όμιλο εταιρειών της Obermeyer στη Γερμανία, είτε από την Ελλάδα, με τους οποίους έχει μόνιμη συνεργασία.

Χρήσιμες Διευθύνσεις - Περιεχόμενα - Πληροφορίες - English © OBERMEYER HELLAS 2013