Η εταιρεία Έργα Πελάτες Επικοινωνία
 
 
 
 
Μετρό (γραμμή – σταθμοί)
Μετρό (αμαξοστάσια)
Αεροδρόμια
Συγκοινωνιακά έργα
Χαράξεις
Τμήμα 12 Εγνατίας Οδού
(Στρυμόνας – Αγ. Ανδρέας)
Σιδηροδρομική γραμμή
Κορίνθου – Πατρών
Σύνδεση ΒΙ.ΠΕ.
Θίσβης και Οινοφύτων
με σιδηροδρομική γραμμή

Οδικά τεχνικά έργα
Σιδηροδρομικά τεχνικά έργα
Κτιριακά έργα
Περιβαλλοντικά
Υπηρεσίες
Τεχνικού Συμβούλου
και Διοίκησης Έργου
Στα πλαίσια αναβάθμισης του βασικού σιδηροδρομικού άξονα της Ελλάδας, η ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ανέθεσε στην ΟBERMEYER τη μελέτη σε οριστικό στάδιο της νέας σιδηροδρομικής γραμμής κανονικού εύρους Κορίνθου – Πατρών στο τμήμα από χλμ. 75 έως χλμ. 90.

Η περιοχή μελέτης εκτείνεται από τα δυτικά του σιδηροδρομικού σταθμού του Διακοφτού μέχρι τις δυτικές παρυφές του Αιγίου, παρακάμπτοντας την περιοχή του υφιστάμενου σιδηροδρομικού σταθμού και του λιμένα Αιγίου. Οι σημαντικές δυσκολίες του έργου σχετίζονται κυρίως με το γεγονός ότι η χάραξη διέρχεται σε μεγάλο τμήμα της μέσα από κατοικημένες περιοχές με διαμορφωμένο πολεοδομικό σχέδιο. Επίσης, επειδή η χάραξη διασχίζει σε διάφορα τμήματά της την παλαιά και τη νέα εθνική οδό Κορίνθου – Πατρών, ο σχεδιασμός του έργου θα πρέπει να διασφαλίζει τη συνεχή λειτουργία τους.

Η OBERMEYER έχει αναλάβει καταρχήν την εκπόνηση των μελετών χάραξης της νέας σιδηροδρομικής γραμμής και αποκατάστασης του παράπλευρου τοπικού οδικού δικτύου. Επίσης εκπονεί τις μελέτες ενός σημαντικού αριθμού τεχνικών έργων, στα οποία συγκαταλέγονται 4 γέφυρες συνολικού μήκους 700m περίπου, καθώς επίσης και η σήραγγα του Αιγίου, συνολικού μήκους 3500m, με τις σήραγγες διαφυγής, συνολικού μήκους 790m. Κατά τη φάση κατασκευής της σήραγγας του Αιγίου η OBERMEYER θα παρέχει προς την ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου.

Το έργο αναμένεται να δημοπρατηθεί εντός του 2005.

Χρήσιμες Διευθύνσεις - Περιεχόμενα - Πληροφορίες - English © OBERMEYER HELLAS 2013