Η εταιρεία Έργα Πελάτες Επικοινωνία
 
 
 
 
Μετρό (γραμμή – σταθμοί)
Μετρό (αμαξοστάσια)
Αεροδρόμια
Συγκοινωνιακά έργα
Χαράξεις

Οδικά τεχνικά έργα
Σιδηροδρομικά τεχνικά έργα
Κτιριακά έργα
Περιβαλλοντικά
Υπηρεσίες
Τεχνικού Συμβούλου
και Διοίκησης Έργου
Τεχνικός σύμβουλος διοίκησης και κατασκευής Ολυμπιακού Χωριού
Σύμβουλος διαχείρισης για το επενδυτικό πρόγραμμα του Ο.Σ.Ε. ετών 1994 - 1999
Τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές σταθμού ‘Αεροδρόμιο’
Helex B Αθήνα, Ελλάδα
Μελέτη Μορφολογικών Κανόνων Δόμησης και Αρχιτεκτονικής στους οικισμούς, Ελλάδα
Νέο Κτίριο Γερμανικού Προξενείου και κατοικιών, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Υπηρεσίες ΒΙΜ
Παρατηρείται διεθνώς το φαινόμενο παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου και Διοίκησης Έργου από εταιρείες που δεν έχουν εκπονήσει ποτέ μελέτες μεγάλης κλίμακας. Το φαινόμενο αυτό είναι πιο έντονο στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών να μην είναι πάντα το προσδοκώμενο.

Η OBERMEYER, όντας Τεχνικός Σύμβουλος Διοίκησης και Κατασκευής στο μεγαλύτερο συγκοινωνιακό έργο της χώρας (Ο.Σ.Ε.) και αντίστοιχα στο μεγαλύτερο οικιστικό της χώρας (Ολυμπιακό Χωριό), θέτει νέα μέτρα σε αυτό τον ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα υπηρεσιών.

Χρήσιμες Διευθύνσεις - Περιεχόμενα - Πληροφορίες - English © OBERMEYER HELLAS 2013