Η εταιρεία 'Εργα Πελάτες Επικοινωνία
Παρουσίαση
Σύντομο Ιστορικό
Αντικείμενο Δραστηριοτήτων
Πολιτική

Ανθρώπινο Δυναμικό
Σύστημα Ποιότητας
Οικονομικά Στοιχεία


Η OBERMEYER Hellas προσφέρει πλήρη τεχνική κάλυψη και ολοκληρωμένες λύσεις σε όλους τους τομείς και σε όλα τα στάδια της μελέτης και της υλοποίησης του έργου. Προσφέρει λύσεις που συνδυάζουν – σε έναν άρτιο σχεδιασμό – μια σειρά παραμέτρων, όπως θέματα τεχνολογίας, λειτουργίας, κόστους αλλά και θέματα περιβάλλοντος.

Η εταιρεία, διευρύνοντας σταθερά το φάσμα των υπηρεσιών που προσφέρει, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της αγοράς και έχει εδραιώσει τη θέση της σε αυτήν. Σταθερό στόχο των παρεχόμενων υπηρεσιών της εταιρείας αποτελεί η βελτιστοποίηση του έργου για όλη τη διάρκεια ζωής του και η βελτιστοποίηση της αξιοποίησης της επένδυσης με συνδυασμένη διαχείριση έργου και κατασκευής. Στην επίτευξη αυτού του στόχου μεγάλη σημασία έχει ο συνδυασμός της γνώσης της ελληνικής πραγματικότητας με τη γερμανική τεχνογνωσία, που απορρέει από τη στενή σχέση της OBERMEYER Hellas με τη μητρική εταιρεία.

Χρήσιμες Διευθύνσεις - Περιεχόμενα - Πληροφορίες - English © OBERMEYER HELLAS 2013