Η εταιρεία 'Εργα Πελάτες Επικοινωνία

Παρουσίαση

Ανθρώπινο Δυναμικό
Ειδικότητες
Οργάνωση
Γραφείο Εργασίας

Σύστημα Ποιότητας
Οικονομικά Στοιχεία
Κεφάλαιο της εταιρείας αποτελούν οι άνθρωποι που την απαρτίζουν και συνεργάζονται μαζί της. Για το λόγο αυτό, το ενδιαφέρον της εταιρείας να εμπλουτίσει το ανθρώπινο δυναμικό της είναι διαρκές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταχωρούν τα στοιχεία τους και το βιογραφικό τους εδώ :

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Χρήσιμες Διευθύνσεις - Περιεχόμενα - Πληροφορίες - English © OBERMEYER HELLAS 2013