Η εταιρεία Έργα Πελάτες Επικοινωνία
 
 
 
 
Μετρό (γραμμή – σταθμοί)
Μετρό (αμαξοστάσια)
Αεροδρόμια
Συγκοινωνιακά έργα
Χαράξεις

Οδικά τεχνικά έργα
Σιδηροδρομικά τεχνικά έργα
Κτιριακά έργα
Νέο Ειρηνοδικείο Αθηνών
Περιβαλλοντικά
Υπηρεσίες
Τεχνικού Συμβούλου
και Διοίκησης Έργου
Οικιστικά συγκροτήματα, βιομηχανικά κτίρια, διοικητικές κτιριακές εγκαταστάσεις, νοσοκομεία, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις και γενικά πάσης φύσεως κτίρια έχουν αποτελέσει κατά διαστήματα αντικείμενο πρόκλησης για σχεδιασμό υψηλών αισθητικών και οικολογικών απαιτήσεων, ο οποίος θέτει νέα μέτρα για τους αρχιτέκτονες και τους μηχανικούς του γραφείου.

Χρήσιμες Διευθύνσεις - Περιεχόμενα - Πληροφορίες - English © OBERMEYER HELLAS 2013