Η εταιρεία 'Εργα Πελάτες Επικοινωνία
Παρουσίαση
Σύντομο Ιστορικό
Αντικείμενο Δραστηριοτήτων
Πολιτική
Ανθρώπινο Δυναμικό
Σύστημα Ποιότητας
Οικονομικά Στοιχεία


H OBERMEYER , μέλος του γερμανικού ομίλου OBERMEYER Planen + Beraten GmbH δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1997 στην εκπόνηση μελετών και στον τομέα υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και διοίκησης έργου.

Χρήσιμες Διευθύνσεις - Περιεχόμενα - Πληροφορίες - English © OBERMEYER HELLAS 2013