Η εταιρεία Έργα Πελάτες Επικοινωνία
 
Μετρό (γραμμή – σταθμοί)
Μετρό (αμαξοστάσια)
Αεροδρόμια
Συγκοινωνιακά έργα
Χαράξεις

Οδικά τεχνικά έργα
Σιδηροδρομικά τεχνικά έργα
Κτιριακά έργα
Περιβαλλοντικά
Υπηρεσίες
Τεχνικού Συμβούλου
και Διοίκησης Έργου
Τεχνικός σύμβουλος διοίκησης και κατασκευής Ολυμπιακού Χωριού
Σύμβουλος διαχείρισης για το επενδυτικό πρόγραμμα του Ο.Σ.Ε. ετών 1994 - 1999
Τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές σταθμού ‘Αεροδρόμιο’

Η Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. είχε την υποχρέωση κατασκευής του σταθμού του προαστιακού σιδηροδρόμου. Στην OBERMEYER ανατέθηκαν οι εργασίες συμβούλου, που περιλάμβαναν τον καθορισμό των τεχνικών και λειτουργικών απαιτήσεων, καθώς επίσης και τη σύνταξη των αντίστοιχων προσχεδίων.

Το αντικείμενο περιλάμβανε μια πληθώρα θεμάτων αναφορικά με παραμέτρους σχεδιασμού, όπως:
 • οι στόχοι, και κυρίως η μεταβλητότητα, η συμβατότητα, η λειτουργική ικανότητα, οι αισθητικές αξίες, η προσβασιμότητα
 • η περιοχή του έργου, σε σχέση με τη μορφολογία, τον προσανατολισμό, τις κλιματικές συνθήκες, τις γειτνιάζουσες κατασκευές και τις λειτουργίες τηςv
 • η γλώσσα σχεδιασμού
 • οι λειτουργικές προδιαγραφές, όπως το κλίμα του κτιρίου, οι εμπορικές δραστηριότητες, θέματα λειτουργίας και ασφάλειας
 • η δυναμικότητα
 • η κατανομή χώρων
 • ο υπολογισμός του προβλεπόμενου φόρτου επιβατών
 • τα ισχύοντα πρότυπα, οι κώδικες και οι κανονισμοί
Παρουσιάστηκαν και αξιολογήθηκαν εναλλακτικές προτάσεις ως προς:
 • τη διάταξη των γραμμών
 • τη λειτουργία των αποβαθρών
 • την πρόσβαση
 • τη λειτουργία των αμαξιδίων
 • τις κατακόρυφες συνδέσεις
Στα προσχέδια παρουσιάστηκαν οι αρχές σχεδιασμού, η βασική διάταξη των χώρων και οι προσβάσεις, καθώς επίσης και ένα αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο διαφάνειας και κίνησης μέσα από την επιλογή των μορφών, τα υλικά και τα χρώματα. Ο σχεδιασμός συνοδεύτηκε από υπολογισμούς δυναμικότητας και κόστους κατασκευής.

Χρήσιμες Διευθύνσεις - Περιεχόμενα - Πληροφορίες - English © OBERMEYER HELLAS 2013