Η εταιρεία Έργα Πελάτες Επικοινωνία
 
Μετρό (γραμμή – σταθμοί)
Γραμμές 2 και 3
Σταθμός ‘Φάληρο’
Σταθμός ‘Άγιος Αντώνιος’
Σταθμός ‘Αεροδρόμιο’

Μετρό (αμαξοστάσια)
Αεροδρόμια
Συγκοινωνιακά έργα
Χαράξεις

Οδικά τεχνικά έργα
Σιδηροδρομικά τεχνικά έργα
Κτιριακά έργα
Περιβαλλοντικά
Υπηρεσίες
Τεχνικού Συμβούλου
και Διοίκησης Έργου
Η Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. είχε την υποχρέωση κατασκευής του σταθμού του προαστιακού σιδηροδρόμου. Στην OBERMEYER ανατέθηκαν οι εργασίες συμβούλου, που περιλάμβαναν τον καθορισμό των τεχνικών και λειτουργικών απαιτήσεων, καθώς επίσης και τη σύνταξη των αντίστοιχων προσχεδίων.

Το αντικείμενο περιελάμβανε μια πληθώρα θεμάτων αναφορικά με παραμέτρους σχεδιασμού, όπως:
 • οι στόχοι, και κυρίως η μεταβλητότητα, η συμβατότητα, η λειτουργική ικανότητα, οι αισθητικές αξίες, η προσβασιμότητα
 • vη περιοχή του έργου, σε σχέση με τη μορφολογία, τον προσανατολισμό, τις κλιματικές συνθήκες, τις γειτνιάζουσες κατασκευές και τις λειτουργίες της
 • η γλώσσα σχεδιασμού
 • οι λειτουργικές προδιαγραφές, όπως το κλίμα του κτιρίου, οι εμπορικές
 • δραστηριότητες, θέματα λειτουργίας και ασφάλειας
 • η δυναμικότητα
 • η κατανομή χώρωνv
 • ο υπολογισμός του προβλεπόμενου φόρτου επιβατών
 • τα ισχύοντα πρότυπα, οι κώδικες και οι κανονισμοί
Παρουσιάστηκαν και αξιολογήθηκαν εναλλακτικές προτάσεις ως προς:
 • τη διάταξη των γραμμών
 • τη λειτουργία των αποβαθρών
 • την πρόσβαση
 • τη λειτουργία των αμαξιδίων
 • τις κατακόρυφες συνδέσεις
Στα προσχέδια παρουσιάστηκαν οι αρχές σχεδιασμού, η βασική διάταξη των χώρων και οι προσβάσεις, καθώς επίσης και ένα αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο διαφάνειας και κίνησης μέσα από την επιλογή των μορφών, τα υλικά και τα χρώματα. Ο σχεδιασμός συνοδεύτηκε από υπολογισμούς δυναμικότητας και κόστους κατασκευής.

Χρήσιμες Διευθύνσεις - Περιεχόμενα - Πληροφορίες - English © OBERMEYER HELLAS 2013