Η εταιρεία Έργα Πελάτες Επικοινωνία
 
Μετρό (γραμμή – σταθμοί)
Μετρό (αμαξοστάσια)
Αεροδρόμια
Συγκοινωνιακά έργα
Χαράξεις

Οδικά τεχνικά έργα
Σιδηροδρομικά τεχνικά έργα
Γέφυρα Σεληνούντα
Σήραγγα Αιγίου

Κτιριακά έργα
Περιβαλλοντικά
Υπηρεσίες
Τεχνικού Συμβούλου
και Διοίκησης Έργου
Η οριστική μελέτη της σήραγγας Αιγίου εκπονήθηκε από την ΟBERMEYER ως μέρος της σύμβασης με την ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. για τη νέα σιδηροδρομική γραμμή κανονικού εύρους Κορίνθου – Πατρών στο τμήμα από χλμ. 75 έως χλμ. 90.

Η σήραγγα είναι διπλής κατεύθυνσης και αναπτύσσεται στην ευρύτερη περιοχή της πόλης του Αιγίου (βορειοδυτική Πελοπόννησος). Η διατομή της σήραγγας είναι πεταλοειδής, με ελεύθερο ύψος περιτυπώματος 6.05m. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες σιδηροδρομικές σήραγγες του Ο.Σ.Ε., με συνολικό μήκος 3520m και με μέγιστο ύψος υπερκειμένων τα 65m. Το υπόγειο τμήμα της σήραγγας έχει μήκος 3250m, ενώ τα τμήματα εισόδου και εξόδου θα κατασκευαστούν με τη τεχνική της ανοικτής εκσκαφής και επανεπίχωσης (cut & cover).

Επίσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών – Πατρών, προβλέπεται η κατασκευή τεχνικού με τη μέθοδο cover & cut. Λόγω του μεγάλου μήκους της σήραγγας ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει – για λόγους ασφαλείας – την κατασκευή τριών στοών διαφυγής, συνολικού μήκους περίπου 850m, ανά 1000m περίπου μήκους της κυρίας σήραγγας. Οι σχηματισμοί που αναμένεται να απαντηθούν κατά τη φάση διάνοιξης της σήραγγας είναι εδαφικοί (κυρίως ιλυώδεις άμμοι και αμμώδεις χάλικες).

Ο σχεδιασμός της σήραγγας προβλέπει την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στις θιγόμενες οικιστικές περιοχές τόσο κατά τη φάση κατασκευής του έργου όσο και στη φάση της τελικής αποκατάστασης της περιοχής του έργου.

Το έργο αναμένεται να δημοπρατηθεί το 2005, με προϋπολογισμό 90 εκατ. ευρώ. Κατά τη φάση κατασκευής της σήραγγας η OBERMEYER θα παρέχει προς την ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου.

Χρήσιμες Διευθύνσεις - Περιεχόμενα - Πληροφορίες - English © OBERMEYER HELLAS 2013