Η εταιρεία Έργα Πελάτες Επικοινωνία
 
 
 
 
Μετρό (γραμμή – σταθμοί)
Μετρό (αμαξοστάσια)
Αεροδρόμια
Συγκοινωνιακά έργα
Χαράξεις

Οδικά τεχνικά έργα
Σιδηροδρομικά τεχνικά έργα
Κτιριακά έργα
Περιβαλλοντικά
Υπηρεσίες
Τεχνικού Συμβούλου
και Διοίκησης Έργου
Υπηρεσίες BIM
S.I. Learning Resource Center, Κύπρος
Αμερικανική Πρεσβεία, Ελλάδα
Κτίριο διαμερισμάτων, Αθήνα, Ελλάδα
Η χρήση εργαλείων ΒΙΜ (Building Information Modelling) αποτελεί εξέλιξη των τελευταίων ετών που αλλάζει τον τρόπο εκπόνησης των μελετών, διαμορφώνοντας ένα νέο πλαίσιο εργασίας όλων των εμπλεκομένων στα έργα, από το στάδιο της μελέτης, σε αυτό της κατασκευής και στη συνέχεια καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του έργου, στα πλαίσια των απαιτήσεων συντήρησης. Στο στάδιο της μελέτης δίνει τη δυνατότητα ανταλλαγής κάθε είδους πληροφορίας ανάμεσα στις επιμέρους ομάδες μελέτης, η οποία ενσωματώνεται στο μοντέλο και εξυπηρετεί αφ’ ενός τον συντονισμό όλων των ειδικοτήτων και εφ’ ετέρου την προώθηση του μελετώμενου έργου στην τέταρτη,πέμπτη και έκτη διάσταση (πληροφορίες για τον χρονικό προγραμματισμό της κατασκευής, το κόστος και τον κύκλο ζωής έργου αντίστοιχα), υποστηρίζοντας τη λήψη αποφάσεων σε όλα τα στάδια του έργου.

Χρήσιμες Διευθύνσεις - Περιεχόμενα - Πληροφορίες - English © OBERMEYER HELLAS 2013